Ikon

Gunnar Charles Bothner-By

Post Workshop Produksjon

February 15, 2009-13.13.25, originally uploaded by gcbb.

Hvis forberedelsene til workshoppene var mye jobb, er dette bare urimelig! Siste uke har Marianne og jeg jobbet oss gjennom hele mengden idéer og materiale som kom ut av forrige ukes workshop med Deichmanske. Vi har gruppert, laget klynger, sett på sammenhenger og gitt navn. Nå gjenstår det å dokumentere hele spekteret av idéer slik at Deichmanske får en bank å se på. Samtidig skal jeg begynne å utvikle konsepter for sluttlevering av diplomet, det blir enda en hektisk uke….

Følg med på Idébanken, der vi vil legge ut idéer fortløpende utover uka:

Reklamer

Filed under: AT-ONE workshop, Idéer

Workshop

February 03, 2009-11.58.46, originally uploaded by gcbb.

Siste uke gjennomførte Marianne og jeg workshops med Deichmanske Bibliotek.Workshopen var basert på AT-ONE metoden, om noe nedskalert. På to dager jobbet vi med forståelser av opplevelse og behov, tilbud og representasjon. Vi var tilsammen 16 stk, bibliotekarer, utviklere, sjefer, designere og markedsførere, og jobbet med assosiasjoner, kart, skisser og figurer.

February 06, 2009-15.25.58

February 03, 2009-14.29.24

Utfallet av workshopen blir nå prosessert, og vil bli lagt ut på idébanken futureofbooks fortløpende. Følg med fra tredje uke i februar…

Hva har jeg lært? 16 stk er emn stor gruppe å holde gående i en workshop. Men de var alle engasjerte og vi fikk ett stort utbytte, med mange tanker og mange ideer. Først og fremst var vel lærdommen det å holde workshoppene enkle. Det er vanskelig å komme utenfra for så å generere ideer utifra abstrakte forestillinger. Sånn sett virket andre dagen mer effektiv, da vi hadde kort og kart som konkretiserte oppgavene.

Filed under: AT-ONE workshop

pre-Workshop I

January 25, 2009-2, originally uploaded by gcbb.

Denne uken har jeg jobbet med materiale for workshop med Deichmanske bibliotek. Observasjon på Elvebakken skole gav ett inntrykk av brukergruppen for oppgaven, men jeg må helt tydelig komme lengre inn i det hele. Invitasjoner og oppgaver til de ansatte på Deichmanske er ferdige, og sendes ut imorgen.

Oppgavene som sendes ut er ment som «frø» for å starte inkubasjon av idégenereringsprosessen for de som skal være med på workshopen.

Hva har jeg lært? workshop trenger grundig planlegging, og mer en det. I  artikkelen Widening innvolvment in creative group processes beskriver van der Lougt og Visser hvordan den kreative prosessen starter før kreative gruppemøter, og fortsetter etter møtene. Det er potensiale i å få igang, og trekke idéer fra den tiden. Ellers ser jeg på Bibliotekets stemme- en guide til brukerdreven innovasjon for referanser og idéer til workshopen om en uke.

Filed under: AT-ONE workshop, , , ,

Om denne bloggen

Mitt navn er Gunnar Bothner-By, og dette er min prosjektblogg for diplomoppgaven min ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Jeg studerer design for interaksjoner- og tjenester, og er opptatt av brukeropplevleser. Diplomoppgaven er i sammarbeid med Deichmanske bibliotek i Oslo, og utforsker nye tjenester for biblioteket i fremtiden.

Siste bilder

notert andre steder

RSS Den siste musikke jeg hørte

  • En feil oppstod, og strømmen er antagelig nede. Prøv igjen senere.